Tylsimyksille.

Luethan osion kokonaisuudessaan. Tiedämme, että haluatte jo juhlimaan, mutta tämä on meille tärkeää. Lupaamme pitää asiamme lyhyenä...

Toiminta ja turvallisuus.

NRS Promotions ei ole tapahtumajärjestäjä, eikä siksi ole vastuussa tapahtumien turvallisuudesta tai laillisuudesta. NRS Promotions tarkistaa kuitenkin aina voimassa olevat rajoitteet, ja pidättää oikeuden perua vuokraus/esiintyminen jos se ei vallitsevien rajoitusten puitteissa ole sallittua. 

NRS Promotions pidättää myös oikeuden purkaa sopimus, jos tapahtumassa työntekijöidemme turvallisuuden katsotaan vaarantuneen. Näissä erikoistapauksissa veloitukset katsotaan tapauskohtaisesti vastuuhenkilön kanssa. Lähtökohtaisesti tilanteessa, jossa oman turvallisuutemme takia toiminta keskeytetään, veloitamme laskennallisesti siihen mennessä aiheutuneet kulut.

NRS Promotions hyväksyy tilaajiksi vain 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä. 

NRS Promotions hälyttää aina paikalle virkavallan havaitessaan tapahtumissa väkivaltaa.


Laitteiston korvausvastuu.

Ennen tapahtumaa NRS Promotions sitoutuu käymään vastuuhenkilön kanssa läpi toimintaohjeet laitteiston käyttämisestä. Vuokratusta laitteistosta tehdään sitova korvausvastuusopimus. Korvausvastuu koskee kaikkea sellaista asiakkaan toimintaa, joka aiheuttaa esteettisiä, tai toiminnallisia vaurioita laitteistollemme. 


Päihteet.

Tiedostamme, että päihteet ovat osa juhlakulttuuria.

NSR Promotions noudattaa kuitenkin täysin Suomen lainsäädäntöä. Emme kannusta alle 18 vuotiaita päihteiden käyttämiseen, ja pyydämme vastuuhenkilöä valvomaan, että tapahtumassa olevat henkilöt ovat yli 18-vuotiaita. 

NRS Promotions ei suvaitse tapahtumapaikoilla huumausainelaissa (373/2008) laittomiksi määriteltyjen päihteiden käyttöä tai myyntiä.